ΧΕ-956 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5102/2024 Αρθ.41 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 1/29-04-2024 Θ10 ,CB B 2022 (29417.85) – ΑΔΑ: 9ΩΥ146907Θ-2Ι6

Θέμα: ΧΕ-956 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5102/2024 Αρθ.41 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 1/29-04-2024 Θ10 ,CB B 2022 (29417.85)
Ημερομηνία: 14/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/05/2024 09:06:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΩΥ146907Θ-2Ι6
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου