ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ "ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΥ 431/2023 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”ΚΟΛΟΣΣΟΣ SECURITY ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΓΝΧ – ΑΔΑ: 9Ι8746907Θ-ΥΜ6

Θέμα: ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ "ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ
ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΥ 431/2023 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”ΚΟΛΟΣΣΟΣ SECURITY ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΓΝΧ
Ημερομηνία: 14/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/05/2024 10:52:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Ι8746907Θ-ΥΜ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου