ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΔΑ: 9ΕΓΘ46907Θ-Τ05

Θέμα: ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 01/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/05/2024 10:21:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΕΓΘ46907Θ-Τ05
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου