Π1Θ55-2024 – ΑΔΑ: 9ΔΚΓ46907Θ-ΑΦΔ

Θέμα: Π1Θ55-2024
Ημερομηνία: 09/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/05/2024 10:29:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΚΓ46907Θ-ΑΦΔ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου