Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών “ΣΤΟΛΕΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ, ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ” για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 9ΔΓΞ46907Θ-ΨΑ1

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών “ΣΤΟΛΕΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ,
ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ” για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 13/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 11:32:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΔΓΞ46907Θ-ΨΑ1
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου