Π1Θ24-2024 – ΑΔΑ: 9Α7Ι46907Θ-Β8Ω

Θέμα: Π1Θ24-2024
Ημερομηνία: 08/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/05/2024 11:01:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Α7Ι46907Θ-Β8Ω
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου