Π1Θ28-2024 – ΑΔΑ: 9Α5746907Θ-ΦΑΧ

Θέμα: Π1Θ28-2024
Ημερομηνία: 08/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/05/2024 11:06:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Α5746907Θ-ΦΑΧ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου