Την ανάγκη αποδέσμευσης του μερικου ανεκτέλεστου ποσού της αρ.24 /2024 πράξης. – ΑΔΑ: 97ΩΒ46907Θ-0Α7

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του μερικου ανεκτέλεστου ποσού της αρ.24 /2024 πράξης.
Ημερομηνία: 14/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/05/2024 10:40:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 97ΩΒ46907Θ-0Α7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου