Ελαστικά Υπηρεσιακού Αυτοκινήτου ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. (ΚΗΙ 8827 HUNDAI) – ΑΔΑ: 973Θ46907Θ-ΙΒΓ

Θέμα: Ελαστικά Υπηρεσιακού Αυτοκινήτου ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. (ΚΗΙ 8827 HUNDAI)
Ημερομηνία: 15/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/05/2024 09:44:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 973Θ46907Θ-ΙΒΓ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου