Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 94ΠΠ46907Θ-5ΒΩ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 15/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/05/2024 12:40:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΠΠ46907Θ-5ΒΩ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου