ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 96 – ΑΔΑ: 92ΘΚ46907Θ-6ΜΜ

Θέμα: ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 96
Ημερομηνία: 13/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 13:45:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 92ΘΚ46907Θ-6ΜΜ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου