ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ( ΔΑΦΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) 8. 6-5-2024 – ΑΔΑ: 91ΠΑ46907Θ-4ΩΥ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ( ΔΑΦΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ) 8. 6-5-2024
Ημερομηνία: 15/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/05/2024 13:16:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 91ΠΑ46907Θ-4ΩΥ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου