Την ανάγκη αποδέσμευσης του μερικου ανεκτέλεστου ποσού της αρ.455 /2024 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΞΥ546907Θ-ΘΨΚ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του μερικου ανεκτέλεστου ποσού της αρ.455 /2024 πράξης.
Ημερομηνία: 16/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2024 13:59:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΥ546907Θ-ΘΨΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου