Π2Θ2-2024 – ΑΔΑ: 6ΣΘΓ46907Θ-9Ι9

Θέμα: Π2Θ2-2024
Ημερομηνία: 09/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/05/2024 11:04:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΘΓ46907Θ-9Ι9
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου