Ορισμός επιτροπής παραλαβής τεχνικού υλικού και εκτέλεσης εργασιών για το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για τον μήνα Μάιο 2024 – ΑΔΑ: 6ΡΞΦ46907Θ-04Φ

Θέμα: Ορισμός επιτροπής παραλαβής τεχνικού υλικού και εκτέλεσης εργασιών για το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για τον μήνα Μάιο 2024
Ημερομηνία: 01/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/05/2024 14:32:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΞΦ46907Θ-04Φ
Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Λήψη αρχείου