ΧΕ-954 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5102/2024 Αρθ.41 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 1/29-04-2024 Θ10 , R Γ’ 2022 (3.31), R Δ 2022 (2.98) – ΑΔΑ: 6ΡΔ446907Θ-ΞΟ2

Θέμα: ΧΕ-954 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5102/2024 Αρθ.41 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 1/29-04-2024 Θ10 , R Γ’ 2022 (3.31), R Δ 2022 (2.98)
Ημερομηνία: 14/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/05/2024 09:04:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΡΔ446907Θ-ΞΟ2
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου