Π1Θ62-2024 – ΑΔΑ: 6Ν1Τ46907Θ-ΤΓ6

Θέμα: Π1Θ62-2024
Ημερομηνία: 09/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/05/2024 10:39:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ν1Τ46907Θ-ΤΓ6
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου