ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 22. 24-4-2024 – ΑΔΑ: 6Μ6346907Θ-Φ01

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) 22. 24-4-2024
Ημερομηνία: 09/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/05/2024 12:38:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Μ6346907Θ-Φ01
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου