Πληρωμή αμοιβής και προμήθειας στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΑΔΑ: 6ΛΩ346907Θ-49Π

Θέμα: Πληρωμή αμοιβής και προμήθειας στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ημερομηνία: 08/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/05/2024 14:48:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΩ346907Θ-49Π
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου