Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ACUMEN SENSOR ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΤΑΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6Λ4Δ46907Θ-ΓΥΙ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ACUMEN SENSOR ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΤΑΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 10/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/05/2024 09:30:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ4Δ46907Θ-ΓΥΙ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου