ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 11.14-5-2024 – ΑΔΑ: 6ΓΖΗ46907Θ-ΥΛΘ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 11.14-5-2024
Ημερομηνία: 16/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2024 10:22:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΓΖΗ46907Θ-ΥΛΘ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου