Την ανάγκη αποδέσμευσης του μερικου ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 74/2024 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΕΛΜ46907Θ-2ΙΩ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του μερικου ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 74/2024 πράξης.
Ημερομηνία: 16/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2024 14:06:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΛΜ46907Θ-2ΙΩ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου