Την ανάγκη αποδέσμευσης του μερικου ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 73/2024 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΔΥΠ46907Θ-ΤΝΔ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του μερικου ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 73/2024 πράξης.
Ημερομηνία: 16/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2024 14:03:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΔΥΠ46907Θ-ΤΝΔ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου