ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ <<ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΥΤΟΚ. ΠΑΙΔΩΝ,SENSOR, ΓΑΝΤΙΑ ΧΗΜ/ΣΙΑΣ,ACUMENT,ΠΑΛ.ΟΞΥΜΕΤΡΟ, ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΚΕΝΟΥ ΜΕ EDTA 2ml>> ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Χ. – ΑΔΑ: 6Χ9Ξ46907Θ-9Δ7

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ <<ΤΟΛΥΠΙΑ ΓΑΖΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΑΥΤΟΚ. ΠΑΙΔΩΝ,SENSOR, ΓΑΝΤΙΑ ΧΗΜ/ΣΙΑΣ,ACUMENT,ΠΑΛ.ΟΞΥΜΕΤΡΟ, ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΚΕΝΟΥ ΜΕ EDTA 2ml>> ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Χ.
Ημερομηνία: 16/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2024 09:09:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ9Ξ46907Θ-9Δ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου