ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΔΑ: 6ΑΗΣ46907Θ-Τ84

Θέμα: ΑΜΟΙΒΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 01/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/05/2024 10:20:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΗΣ46907Θ-Τ84
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου