ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ -ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΓΙΑ ΤΗΝ << ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Κ.Ψ.Υ.>> – ΑΔΑ: 68ΟΧ46907Θ-3ΣΛ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ -ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΓΙΑ ΤΗΝ
<< ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ Κ.Ψ.Υ.>>
Ημερομηνία: 13/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/05/2024 10:50:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΟΧ46907Θ-3ΣΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου