ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 25. 9-5-2024 – ΑΔΑ: 67Ω546907Θ-Δ2Χ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) 25. 9-5-2024
Ημερομηνία: 14/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/05/2024 10:33:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67Ω546907Θ-Δ2Χ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου