ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ <<ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 2 ROBOTS ΕΓΓΡΑΦΗΣ CD ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΟΓΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ>> – ΑΔΑ: 67ΔΧ46907Θ-643

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ <<ΜΕΛΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 2 ROBOTS ΕΓΓΡΑΦΗΣ CD ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΟΓΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ>>
Ημερομηνία: 13/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 14:52:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΔΧ46907Θ-643
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου