Π2Θ1-2024 – ΑΔΑ: 66ΚΦ46907Θ-Α5Β

Θέμα: Π2Θ1-2024
Ημερομηνία: 09/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/05/2024 11:02:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΚΦ46907Θ-Α5Β
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου