ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΚΡΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ) 4. 28-4-2024 – ΑΔΑ: 65Ο446907Θ-Ω1Ο

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΚΡΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ) 4. 28-4-2024
Ημερομηνία: 09/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/05/2024 11:23:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65Ο446907Θ-Ω1Ο
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου