ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΚΟΥΤΡΗ ΕΛΕΝΗ) 5.27-4-2024 – ΑΔΑ: 61ΒΕ46907Θ-ΘΜ6

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΚΟΥΤΡΗ ΕΛΕΝΗ) 5.27-4-2024
Ημερομηνία: 14/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/05/2024 10:08:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΒΕ46907Θ-ΘΜ6
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου