Π1Θ19-2024 – ΑΔΑ: 61ΓΕ46907Θ-ΓΗΡ

Θέμα: Π1Θ19-2024
Ημερομηνία: 02/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/05/2024 13:33:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΓΕ46907Θ-ΓΗΡ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου