ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ : "ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚOY ΑΥΤΟΚΙΝΗΤOY ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΑΡ.ΑΥΤ/ΤΟΥ ΚΗΙ 8827 HYUNDAI " – ΑΔΑ: 614Μ46907Θ-ΧΗ0

Θέμα: ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ :
"ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚOY ΑΥΤΟΚΙΝΗΤOY ΤΟΥ ΚΕΦΙΑΠ ΑΡ.ΑΥΤ/ΤΟΥ ΚΗΙ 8827 HYUNDAI "
Ημερομηνία: 13/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 12:11:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 614Μ46907Θ-ΧΗ0
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου