ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ – ΑΔΑ: 610746907Θ-Π8Ψ

Θέμα: ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ
Ημερομηνία: 01/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/05/2024 10:06:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 610746907Θ-Π8Ψ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου