ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΚΟΛΙΤΣΙΔΑ ΕΙΡΗΝΗ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ) 3. 12-5-2024 – ΑΔΑ: 60Χ146907Θ-ΛΒΡ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ (ΚΟΛΙΤΣΙΔΑ ΕΙΡΗΝΗ – ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ) 3. 12-5-2024
Ημερομηνία: 16/05/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2024 10:08:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60Χ146907Θ-ΛΒΡ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου