ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ