Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΟΔΗΓΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΕΡΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΡΒ4Τ46907Θ-ΓΝΣ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΛΑΡΥΓΓΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΓΙΑ ΔΥΣΚΟΛΟ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΟΔΗΓΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΕΡΟ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 24/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/04/2024 13:17:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΒ4Τ46907Θ-ΓΝΣ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου