Βanner (αφίσα – μουσαμάς) στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία και οι πληροφορίες για την 1η Επιστημονική Ημερίδα ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ Ν. Ευβοίας, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, διαστάσεων 2m x 1m – ΑΔΑ: ΡΡΧΡ46907Θ-79Υ

Θέμα: Βanner (αφίσα – μουσαμάς) στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία και οι πληροφορίες για την 1η Επιστημονική Ημερίδα ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ Ν. Ευβοίας, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, διαστάσεων 2m x 1m
Ημερομηνία: 15/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/04/2024 14:09:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΡΧΡ46907Θ-79Υ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου