ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ , ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ , ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ , ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ – ΑΔΑ: ΡΠΙΦ46907Θ-ΜΔ2

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ , ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ , ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ , ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 22/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/04/2024 14:11:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΠΙΦ46907Θ-ΜΔ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου