ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υπ΄αριθμ. 26/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΕΤ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ” – ΑΔΑ: ΡΜΕ146907Θ-ΙΔ4

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Υπ΄αριθμ. 26/2024
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΕΤ ΑΝΤΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ”
Ημερομηνία: 03/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/04/2024 15:04:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΜΕ146907Θ-ΙΔ4
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου