ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 – ΑΔΑ: ΡΛΖ846907Θ-39Τ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΚΑΙ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018
Ημερομηνία: 08/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/04/2024 13:30:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΛΖ846907Θ-39Τ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου