ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ (ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ) 2ος 2024 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: ΡΛ8Ζ46907Θ-Ξ7Χ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ (ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΑ) 2ος 2024 Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 09/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/04/2024 14:19:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΛ8Ζ46907Θ-Ξ7Χ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου