ΧΕ-912 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2062/2023 – ΑΔΑ: ΡΑΗΖ46907Θ-Θ24

Θέμα: ΧΕ-912 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 2062/2023
Ημερομηνία: 25/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/05/2024 14:57:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΑΗΖ46907Θ-Θ24
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου