Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: Ρ65Μ46907Θ-9ΧΛ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΚΥΛΙΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 23/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/04/2024 13:49:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ65Μ46907Θ-9ΧΛ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου