Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.220 /2024 πράξης. – ΑΔΑ: Ρ43Τ46907Θ-ΒΚΙ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.220 /2024 πράξης.
Ημερομηνία: 08/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/04/2024 12:22:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ43Τ46907Θ-ΒΚΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου