ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ) ΠΡΟΣ: Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ερυθρός Σταυρός 3.22-3-2024 – ΑΔΑ: Ρ41946907Θ-ΡΚΚ

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ) ΠΡΟΣ: Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ερυθρός Σταυρός 3.22-3-2024
Ημερομηνία: 02/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/04/2024 12:08:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ41946907Θ-ΡΚΚ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου