Ορισμός επιτροπής παραλαβής Φαρμάκων και Αντιδραστηρίων Φαρμακείου για το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για τον μήνα Απρίλιο 2024 – ΑΔΑ: ΨΖΟΘ46907Θ-Ζ1Ζ

Θέμα: Ορισμός επιτροπής παραλαβής Φαρμάκων και Αντιδραστηρίων Φαρμακείου για το Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για τον μήνα Απρίλιο 2024
Ημερομηνία: 03/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/04/2024 09:25:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΟΘ46907Θ-Ζ1Ζ
Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Λήψη αρχείου