ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ) ΠΡΟΣ: Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο. 1.14-3-2024 – ΑΔΑ: ΨΖ2Τ46907Θ-ΖΔ1

Θέμα: ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ) ΠΡΟΣ: Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο. 1.14-3-2024
Ημερομηνία: 02/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/04/2024 12:45:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖ2Τ46907Θ-ΖΔ1
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου