ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Β’ΘΜΙΑΣ-Κ.Α. – ΑΔΑ: ΨΥΠΑ46907Θ-0ΧΜ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΗ Β’ΘΜΙΑΣ-Κ.Α.
Ημερομηνία: 09/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/04/2024 08:54:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΠΑ46907Θ-0ΧΜ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου