Αναλώσιμα υλικά για τη διενέργεια επεμβάσεων λιθοτριψίας με Laser στα Χειρουργεία – ΑΔΑ: ΨΥΛ646907Θ-ΝΓ7

Θέμα: Αναλώσιμα υλικά για τη διενέργεια επεμβάσεων λιθοτριψίας με Laser στα Χειρουργεία
Ημερομηνία: 05/04/2024 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/04/2024 11:56:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΛ646907Θ-ΝΓ7
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου